LexMedica

LexMedica

LexMedica prowadzi badania kliniczne już od 2007 roku. Mianem badań klinicznych określane są (specjalistyczne programy) programy terapeutyczne ,mające na celu określenie skuteczności i bazpieczeństwa stosowania innowacych leków.

W Polsce wszystkie badania kliniczne, również przeprowadzane w naszym Ośrodku, muszą otrzymać zgodę Ministerstwa Zdrowia, Komisji Bioetycznych.

Udział w badaniach klinicznych może wziąć osoba., po podpisaniu Formularza Świadomej Zgody, spełniająca kryteria określone w protokole projektu. Ostateczną decyzję podejmuje pacjent wraz z lekarz prowadzącym (Badacz). Udział w badaniu klinicznym jest bezpłatny. Wszelkie koszty (leczenia, badań laboratoryjnych i diagnostycznych) przeprowadzanych zgodnie z protokołem wraz z kosztami dojazdu ponosi sponsor badania.

Aby dowiedzieć się jakie leczenie obecnie prowadzimy w ramach aktualnych projektów, należy wejść w zakładkę Aktualne Programy Terapeutyczne. Tam znajdziecie Państwo informacje o rekrutacji pacjentów w ośrodka LexMedica.

Bezpieczeństwo pacjenta jest dobrem nadrzędnym. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w projekcie, bez żadnych konsekwencji i kontynuować standardowe leczenie. Pacjent ma również prawo do uzyskania wszelkich informacji na temat swego stanu zdrowia, leczenia i procedur.

Nasz personel ma wielkie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów w ramach prób klinicznych. Od rozpoczęcia działalności przeprowadziliśmy ponad 30 programów w różnych schorzeniach z dziedziny gastrologii, urologii, reumatologii dermatologii, neurologii.

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku - 8:00 do 16:00

Uwaga.
Zadzwoń do nas.