LexMedica

LexMedica - Ośrodek Badań Klinicznych

LexMedica prowadzi badania kliniczne już od 2007 roku. Mianem badań klinicznych określane są specjalistyczne programy testowania leków, przeprowadzane z udziałem pacjentów. Celem badań jest sprawdzenie bezpieczeństwa, jak i skuteczności nowych terapii. Lekarze i naukowcy na podstawie analiz mogą określać sposoby zapobiegania, diagnozowania oraz leczenia wielu schorzeń. Badania kliniczne stanowią fundament dla rozwoju medycyny. Programy testowe prowadzone są według ściśle określonych zasad, zawsze z poszanowaniem praw i dbałością o maksymalne bezpieczeństwo uczestników.

W prywatnym ośrodku LexMedica we Wrocławiu prowadzimy projekty z zakresu II, III i IV fazy w wielu dziedzinach medycyny. Pracujemy zgodnie z zasadami ICH GMP oraz obowiązującym prawem, a nasz zespół tworzą doświadczeni lekarze, pielęgniarki i personel medyczny.

Udział w badaniach klinicznych może wziąć osoba chora, spełniająca kryteria określone w protokole projektu. Niektóre projekty wymagają udziału ochotników zdrowych. Aby sprawdzić jakie leczenie proponujemy Państwu w ramach aktualnych projektów, należy wejść w zakładkę „Badania kliniczne”. Tam znajdziecie Państwo informacje o aktualnej rekrutacji pacjentów dla ośrodka LexMedica. Ostateczną decyzję o włączeniu pacjenta do programu testowania podejmuje lekarz prowadzący (badacz). Udział pacjenta w badaniu klinicznym jest bezpłatny. Wszelkie koszty związane z leczeniem ponosi sponsor badania.

Nad przebiegiem projektów testowania nowych metod leczenia w Polsce czuwają powołane do tego instytucje. Bezpieczeństwo pacjenta jest dobrem nadrzędnym. Uczestnik fazy testowej w każdej chwili może zrezygnować z udziału w projekcie, bez żadnych konsekwencji. Pacjent ma również prawo do uzyskania wszelkich informacji na temat swego stanu zdrowia i testowanego leku.

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku - 8:00 do 16:00

Uwaga.
Zadzwoń do nas.