LexMedica

Certyfikaty

Posiadamy certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń z zakresu badań klinicznych w oparciu o ICH GCP oraz IATA

Mamy doświadczenie w przygotowaniu i przechowywaniu materiału w badaniach profilu farmakokinetycznego oraz badań genetycznych.