LexMedica

Formularz Świadomej Zgody

Formularz Świadomej Zgody zawiera pełna informację celu oraz przebiegu, możliwych korzyściach i zagrożeniach udziału w badaniu klinicznym. Nie posiada standardowej treści ze względu na różnice wynikające z postaci chorób, badań diagnostycznych, procedur medycznych, postaci i formy przyjmowania leków oraz produktu badanego.

Formularz Świadomej Zgody zawiera informację o charakterze schorzenia, warunków które musi spełnić uczestnik, opis procedur, korzyści, zagrożeń z uczestnictwa, pełne dane Ośrodka Badań Klinicznych i lekarzy prowadzących(badaczy).

Uczestnik przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur ma prawo zapoznać się w dokumentem świadomie wyrazić chęć uczestnictwa, podpisując wyżej wymieniony dokument. Uczestnik w każdym momencie trwania badania klinicznego ma prawo odmówić uczestnictwa, wycofać zgodę bez żadnych konsekwencji, nie podając przyczyny swojej decyzji.

Uwaga.