LexMedica

Praktyka specjalistyczna

W ramach działalności medycznej w Ośrodku prowadzona jest prywatna praktyka
dr. n. med. Jerzego Rozciechy
- specjalisty chorób układu pokarmowego, Kierownika Klinicznego Oddziału Gastroenterologicznego Szpitala Wojskowego we Wrocławiu.

Dr Jerzy Rozciecha pełni również obowiązki Dyrektora Medycznego Ośrodka Badań Klinicznych LexMedica.