LexMedica

Współpracownicy

LexMedica to zespół pracowników ( lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy) o długoletnim stażu, mający doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych. Nasi współpracownicy to lekarze z II stopniem specjalizacji w dziedzinach: