Aktualne programy terapeutyczne

1. CHOROBA LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA -

Aby móc wziąć udział we wstępnej kwalifikacji musisz mieć  :

- diagnozę choroby potwierdzoną  endoskopowo oraz histopatologicznie od min. od 3 miesięcy

- historię leczenia - lekami z grupy 5-ASA, sterydami lub i Azatioprtna lub Immuranem

- aktualne zaostrzenie choroby ( pod postacią zwiększonej ilości stolców, obniżonym samopoczuciu, bólach brzucha, stanów podgorączkowych lub bólu stawów)

Obecnie prowadzimy rekrutację  do programów  terapeutycznych z lekami:

  • etrolizumabem- leczenie biologiczne
  • ontamalimab- leczenie ludzkim przeciwciałem monoklonalnym
  • leczenie przeciwzapalne- inhibitor kinazy tyrozyny- JAK
  • ozanimod- agonista receptora sfingozyny

2. WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA

Aby móc wziąć udział we wstępnej kwalifikacji musisz mieć  :

- diagnoza choroby potwierdzona chorobę endoskopowo oraz histopatologicznie od min. od 3 miesięcy

- historię leczenia - lekami z grupy 5-ASA, sterydami lub i Azatioprtna lub Immuranem

- aktualne zaostrzenie choroby ( pod postacią zwiększonej ilości stolców, domieszka krwi)

Obecnie prowadzimy rekrutację  do programów  terapeutycznych z lekami:

  • inhibitor kinazy tyrozyny- JAK leczenie przeciwzapalne
  • działanie na RNA komórki- leczenie przeciwzapalne-
  • anty-integryną - leczenie przeciwzapalne-
  • antyTYK2-leczenie przeciwzapalne -
  • leczenie ludzkim przeciwciałem monklonalnym
  • estrasimod-modulator receptora sfongozyny

3.RAK PROSTATY Z PRZERZUTAMI

- pierwotny rak prostaty z przerzutami w kośćcu i narządach miękkich

- brak możliwości lub chęci pacjenta do chemioterapii

- dobry ogólny stan kliniczny

Co mnie czeka w ośrodku

W trakcie każdej rozmowy kwalifikacyjnej Lekarz prowadzący przeprowadza bardzo szczegółową rozmowę na temat aktualnego i historycznego stanu zdrowia pacjenta. Opisuje wszystkie procedury i badania, sposób ordynowania leków, korzyści i zagrożenia Pacjent ma czas na zadanie wszelkich pytań i zgłoszenie wątpliwości.
W trakcie rozmowy przedstawiany jest pacjentowi Formularz Świadomej Zgody- dokument, w którym zawarte są założenia procedury, leczenie, korzyści i zagrożenia z uczestnictwa. Pacjent ma prawo zapoznać się z dokumentem i po wyrażeniu zgody składa podpis wraz z lekarzem.
W czasie trwania programu terapeutycznego pacjent zgłasza się do Ośrodka na regularne wizyty, w trakcie których w zależności od badania klinicznego są wykonywane bezpłatnie procedury lekarskie, badania laboratoryjne i diagnostyczne, pacjent otrzymuje lek badany. Pełen zakres badań oraz terminy wizyt jest wyszczególniony w Formularzu Świadomej Zgody. W związku z tym nic dla Naszych Pacjentów nie jest zaskoczeniem.

Najczęściej zadawane pytania

TAK masz prawo w każdym momencie i na każdym etapie leczenia wycofać Zgodę. Jest to równoznaczne z zakończeniem uczestnictwa. Nie ponosisz z tego powodu żadnych konsekwencji. Jeśli przyjmowałeś lek zaprosimy Cię na ostatnia wizytę w ramach programu, w czasie której Lekarz oceni Twój stan zdrowia i wdroży, jeśli będzie taka potrzeba, standardowe dostępne leczenie. Otrzymasz również zalecenia do dalszego postępowania.

Lek niezależnie czy w leczeniu standardowym czy innowacyjnym może być nieskuteczny. Pacjent w badaniu klinicznym może stosować lek lub placebo ( substancja nieaktywna). Mogą pojawić sie działania niepożądane. W momencie pojawienia się jakichkolwiek efektów ubocznych lub ewidentnym braku poprawy masz prawo, a wręcz obowiąze, powiadomić o tym fakcie Lekarza prowadzącego. W takim przypadku leczenie lekiem z programu jest przerywane i wdrażane standardowaterapia. Pacjent w każdym momencie może skontaktować się z lekarzem lub personelem medycznym.
Staramy się aby nasi pacjenci byli bezpieczni.
Do Państwa dyspozycji w trakcie uczestnictwa jest całodobowy nr telefonu.
Korzyści jakie otrzymuje uczestnik programy terapeutycznego to przede wszytkim
-stała, systematyczna, bezpłatna opieka medyczna. Zapewniamy regularne wizyty zapewniające badania laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie,
- w każdym momencie, niezależnie od terminów ustalonych wizyt możesz się z nami skontaktować
- dostęp do terapii nowoczesnymi, innowacyjnymi preparatami - Leki stosowane w badaniach klinicznych często są jeszcze niedostępne w podstawowym leczeniu. Leki, które od nas otrzymujesz również są bezpłatne.
- szeroka diagnostyka - szersza niż możliwości diagnostyczne w podstawowej i specjalistycznej opiece refundowanej przez NFZ